Azpeitiko udala

Zerbitzu orokorrak

2019 2020 2021
Urola Erdiko zerb.Mankom. Hiondakin bilketa 653.770,12 € 859.260,73 € %13,58 858.107,39 € %0,07
Urola Erdiko zerb.Mankom. hondakin tratamendua 551.483,22 € 332.564,24 € %24,76 424.808,65 € %12,18
Parke eta lorategiak mantentzea 190.000,00 € 190.000,00 € 220.000,00 € %7,32
Eraikuntzen garbiketa 190.000,00 € 220.000,00 € %7,32 220.000,00 €
Herriko argiteriaren argindarra 250.000,00 € 225.000,00 € %5,26 200.000,00 € %5,88
Kale eta herri bideak mantentzea 170.000,00 € 170.000,00 € 170.000,00 €
Informatika ekipamendua 150.000,00 € 150.000,00 € 170.000,00 € %6,25
Urola Erdiko zerb.Mankom.hondakin kudeaketa 132.582,62 € 224.954,56 € %25,84 169.724,80 € %13,99
Udal eraikuntzak mantentzea 180.000,00 € 200.000,00 € %5,26 150.000,00 € %14,29
Udal eraikuntzetako argindarra 115.000,00 € 125.000,00 € %4,17 125.000,00 €
Kale-garbigailua -- -- 120.000,00 €
Herriko argiteria 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €
Informatika komunikazioak 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 €
Kaleak garbitzeko makineria mantentzea 65.000,00 € 70.000,00 € %3,7 80.000,00 € %6,67
Hilerriko zerbitzua 72.000,00 € 70.000,00 € %1,41 70.000,00 €
Beste komunikazio batzuk 65.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00 €
Informatika ekipo eta programak 50.000,00 € 60.000,00 € %9,09 60.000,00 €
Aseguru primak 58.000,00 € 58.000,00 € 53.000,00 € %4,5
Telefonoa 40.000,00 € 50.000,00 € %11,11 50.000,00 €
Lan eta zerbitzuetako ibilgailuak mantentzea 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 €
Udal eraikuntzetako gasa 35.000,00 € 40.000,00 € %6,67 40.000,00 €
Menajea,tresneria eta zerbitzu erraminta 28.000,00 € 35.000,00 € %11,11 35.000,00 €
Uraren Agentzia, kanona 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 €
Kale-garbiketarako erregaia 35.000,00 € 35.000,00 € 32.000,00 € %4,48
Garbiketarako materiala 25.000,00 € 25.000,00 € 30.000,00 € %9,09
Lan eta zerbitzuetarako jantzi eta ekipoa 12.000,00 € 15.000,00 € %11,11 30.000,00 € %33,33
Ibai garbiketa 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €
Bulego materiala 26.000,00 € 28.000,00 € %3,7 28.000,00 €
Ur hornidura 28.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00 €
Lan eta zerbitzuetarako erregaia 24.000,00 € 24.000,00 € 22.000,00 € %4,35
Material tekniko eta makineria alokatzea 18.000,00 € 25.000,00 € %16,28 20.000,00 € %11,11
Ur-sareak mantentzea 15.800,00 € 20.000,00 € %11,73 20.000,00 €
Kale garbiketako hornidurak 8.000,00 € 8.000,00 € 20.000,00 € %42,86
Obra eta zerbitzuetarako ibilgailuak 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €
Ur sarea mantentzea 15.800,00 € 20.000,00 € %11,73 20.000,00 €
Aparkalekua mantentzea 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
Publicaciones, publicidad y propaganda 17.000,00 € 15.000,00 € %6,25 15.000,00 €
Itzulpenak 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 €
Material inbentariaezina 12.000,00 € 10.000,00 € %9,09 10.000,00 €
Udaltzaingoaren jantzi eta ekipoa 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
Arratoi-hiltzea 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
Semaforoak mantentzea 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 €
Parke eta lorategietako makineria mantentzea 10.000,00 € 8.000,00 € %11,11 8.000,00 €
Udal Txakurtokia 7.500,00 € 7.500,00 € 8.000,00 € %3,23
Aparkalekuko argindarra 9.000,00 € 9.000,00 € 8.000,00 € %5,88
Udaltzaingoaren ibilgailuak mantentzea 12.000,00 € 8.000,00 € %20,0 7.000,00 € %6,67
Baratzak alokatzea 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 €
Ibilgailu elektrikoen birkarga 6.000,00 € 6.500,00 € %4,0 6.500,00 €
Udal hilerriak mantentzea 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
Etxe-alaiko igogailua mantentzea 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
T.B. emisoreak 2.000,00 € 2.000,00 € 6.000,00 € %50,0
Parke eta lorategietako ibilgailuak mantentzea 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
Zerbitzu orokorretako altzariak 3.000,00 € 6.000,00 € %33,33 6.000,00 €
Harpidetzak eta liburuak 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
Lan eta zerbitzuetarako makineria 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
Kaleko igogailuak mantentzea 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
Estolderia sareak mantentzea 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Edukiontziak mantentzea 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Zabor-bilketa 30.000,00 € 30.000,00 € 5.000,00 € %71,43
Udal hilerrirako argindarra 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 €
Lan eta zerbitzuetako makineria mantentzea 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
Etxe-alaiko igogailuaren argindarra 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
Kaleko igogailuen argindarra 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
Parke eta lorategietarako erregaia 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
T.B. errepetidoreen argindarra 2.000,00 € 2.000,00 € 2.500,00 € %11,11
Hainbat garraio 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
Megafonia 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
Megafonia eta zerbitzu teknikoak 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
Udaltzaingoaren ibilgailuen erregaia 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 €
Administrazio digitala 10.000,00 € -- --
3.743.835,96 € 3.892.479,53 € 4.028.340,84 €