Azpeitiko udala

Zerbitzu orokorrak

2017 2018 2019
Urola Erdiko zerb.Mankom. Hiondakin bilketa 875.255,76 € 648.459,12 € %14,88 653.770,12 € %0,41
Urola Erdiko zerb.Mankom. hondakin tratamendua 409.924,65 € 551.483,22 € %14,72 551.483,22 €
Herriko argiteriaren argindarra 275.000,00 € 270.000,00 € %0,92 250.000,00 € %3,85
Parke eta lorategiak mantentzea 140.000,00 € 190.000,00 € %15,15 190.000,00 €
Eraikuntzen garbiketa 155.000,00 € 155.000,00 € 190.000,00 € %10,14
Udal eraikuntzak mantentzea 120.000,00 € 150.000,00 € %11,11 180.000,00 € %9,09
Kale eta herri bideak mantentzea 175.000,00 € 165.000,00 € %2,94 170.000,00 € %1,49
Informatika ekipamendua 130.000,00 € 150.000,00 € %7,14 150.000,00 €
Urola Erdiko zerb.Mankom.hondakin kudeaketa 118.443,31 € 132.582,62 € %5,63 132.582,62 €
Udal eraikuntzetako argindarra 115.000,00 € 115.000,00 € 115.000,00 €
Herriko argiteria 80.000,00 € 80.000,00 € 100.000,00 € %11,11
Informatika komunikazioak 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 €
Hilerriko zerbitzua 72.000,00 € 72.000,00 € 72.000,00 €
Kaleak garbitzeko makineria mantentzea 55.000,00 € 62.000,00 € %5,98 65.000,00 € %2,36
Beste komunikazio batzuk 70.000,00 € 70.000,00 € 65.000,00 € %3,7
Aseguru primak 65.000,00 € 55.000,00 € %8,33 58.000,00 € %2,65
Informatika ekipo eta programak 60.000,00 € 50.000,00 € %9,09 50.000,00 €
Lan eta zerbitzuetako ibilgailuak mantentzea 35.000,00 € 35.000,00 € 40.000,00 € %6,67
Telefonoa 45.000,00 € 46.000,00 € %1,1 40.000,00 € %6,98
Udal eraikuntzetako gasa 30.000,00 € 30.000,00 € 35.000,00 € %7,69
Kale-garbiketarako erregaia 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 €
Uraren Agentzia, kanona -- 35.000,00 € 35.000,00 €
Zabor-bilketa 32.000,00 € 35.000,00 € %4,48 30.000,00 € %7,69
Ibai garbiketa -- -- 30.000,00 €
Ur hornidura 28.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00 €
Menajea,tresneria eta zerbitzu erraminta 22.000,00 € 25.000,00 € %6,38 28.000,00 € %5,66
Bulego materiala 26.000,00 € 26.000,00 € 26.000,00 €
Garbiketarako materiala 14.000,00 € 14.000,00 € 25.000,00 € %28,21
Lan eta zerbitzuetarako erregaia 20.000,00 € 18.000,00 € %5,26 24.000,00 € %14,29
Obra eta zerbitzuetarako ibilgailuak 12.000,00 € 12.000,00 € 20.000,00 € %25,0
Material tekniko eta makineria alokatzea 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 €
Publicaciones, publicidad y propaganda 9.000,00 € 12.000,00 € %14,29 17.000,00 € %17,24
Ur-sareak mantentzea 15.500,00 € 15.500,00 € 15.800,00 € %0,96
Ur sarea mantentzea 15.500,00 € 15.500,00 € 15.800,00 € %0,96
Aparkalekua mantentzea 11.000,00 € 15.000,00 € %15,38 15.000,00 €
Udaltzaingoaren ibilgailuak mantentzea 8.000,00 € 8.000,00 € 12.000,00 € %20,0
Material inbentariaezina 3.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 € %60,0
Lan eta zerbitzuetarako jantzi eta ekipoa 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 €
Itzulpenak 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 €
Parke eta lorategietako makineria mantentzea 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
Udaltzaingoaren jantzi eta ekipoa 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
Arratoi-hiltzea 7.000,00 € 7.200,00 € %1,41 10.000,00 € %16,28
Administrazio digitala 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
Semaforoak mantentzea 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 €
Aparkalekuko argindarra 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 €
Kale garbiketako hornidurak 6.000,00 € 8.000,00 € %14,29 8.000,00 €
Udal Txakurtokia 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 €
Baratzak alokatzea 6.300,00 € 6.500,00 € %1,56 6.500,00 €
Udal hilerriak mantentzea 4.000,00 € 3.000,00 € %14,29 6.000,00 € %33,33
Etxe-alaiko igogailua mantentzea 7.000,00 € 6.000,00 € %7,69 6.000,00 €
Parke eta lorategietako ibilgailuak mantentzea 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
Harpidetzak eta liburuak 6.500,00 € 6.000,00 € %4,0 6.000,00 €
Lan eta zerbitzuetarako makineria 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
Kaleko igogailuak mantentzea 7.000,00 € 6.000,00 € %7,69 6.000,00 €
Ibilgailu elektrikoen birkarga -- -- 6.000,00 €
Estolderia sareak mantentzea 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Edukiontziak mantentzea 10.000,00 € 5.000,00 € %33,33 5.000,00 €
Udal hilerrirako argindarra 4.200,00 € 4.200,00 € 4.500,00 € %3,45
Lan eta zerbitzuetako makineria mantentzea 1.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 € %50,0
Zerbitzu orokorretako altzariak 4.000,00 € 3.000,00 € %14,29 3.000,00 €
Etxe-alaiko igogailuaren argindarra 3.200,00 € 3.000,00 € %3,23 3.000,00 €
Kaleko igogailuen argindarra 3.200,00 € 3.000,00 € %3,23 3.000,00 €
Parke eta lorategietarako erregaia 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
T.B. emisoreak 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
T.B. errepetidoreen argindarra 1.500,00 € 1.500,00 € 2.000,00 € %14,29
Hainbat garraio 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
Megafonia 3.000,00 € 2.000,00 € %20,0 2.000,00 €
Megafonia eta zerbitzu teknikoak 3.000,00 € 2.000,00 € %20,0 2.000,00 €
Udaltzaingoaren ibilgailuen erregaia 2.000,00 € 1.200,00 € %25,0 1.200,00 €
Enparan Dorretxea garbitzea 32.000,00 € 32.000,00 € --
3.569.823,72 € 3.609.624,96 € 3.743.835,96 €