Azpeitiko udala

Zerbitzu orokorrak

2016 2017 2018
Urola Erdiko zerb.Mankom. Hiondakin bilketa 586.916,24 € 875.255,76 € %19,72 648.459,12 € %14,88
Urola Erdiko zerb.Mankom. hondakin tratamendua 552.511,40 € 409.924,65 € %14,82 551.483,22 € %14,72
Herriko argiteriaren argindarra 290.000,00 € 275.000,00 € %2,65 270.000,00 € %0,92
Parke eta lorategiak mantentzea 125.000,00 € 140.000,00 € %5,66 190.000,00 € %15,15
Kale eta herri bideak mantentzea 160.000,00 € 175.000,00 € %4,48 165.000,00 € %2,94
Eraikuntzen garbiketa 155.000,00 € 155.000,00 € 155.000,00 €
Udal eraikuntzak mantentzea 120.000,00 € 120.000,00 € 150.000,00 € %11,11
Informatika ekipamendua 125.000,00 € 130.000,00 € %1,96 150.000,00 € %7,14
Urola Erdiko zerb.Mankom.hondakin kudeaketa 29.945,92 € 118.443,31 € %59,64 132.582,62 € %5,63
Udal eraikuntzetako argindarra 122.000,00 € 115.000,00 € %2,95 115.000,00 €
Informatika komunikazioak 80.000,00 € 90.000,00 € %5,88 90.000,00 €
Herriko argiteria 70.000,00 € 80.000,00 € %6,67 80.000,00 €
Hilerriko zerbitzua 71.000,00 € 72.000,00 € %0,7 72.000,00 €
Beste komunikazio batzuk 75.000,00 € 70.000,00 € %3,45 70.000,00 €
Kaleak garbitzeko makineria mantentzea 55.000,00 € 55.000,00 € 62.000,00 € %5,98
Aseguru primak 55.000,00 € 65.000,00 € %8,33 55.000,00 € %8,33
Informatika ekipo eta programak 60.000,00 € 60.000,00 € 50.000,00 € %9,09
Telefonoa 45.000,00 € 45.000,00 € 46.000,00 € %1,1
Lan eta zerbitzuetako ibilgailuak mantentzea 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 €
Kale-garbiketarako erregaia 41.000,00 € 35.000,00 € %7,89 35.000,00 €
Zabor-bilketa 32.000,00 € 32.000,00 € 35.000,00 € %4,48
Uraren Agentzia, kanona -- -- 35.000,00 €
Enparan Dorretxea garbitzea 31.000,00 € 32.000,00 € %1,59 32.000,00 €
Udal eraikuntzetako gasa 35.000,00 € 30.000,00 € %7,69 30.000,00 €
Ur hornidura 24.000,00 € 28.000,00 € %7,69 28.000,00 €
Bulego materiala 28.000,00 € 26.000,00 € %3,7 26.000,00 €
Menajea,tresneria eta zerbitzu erraminta 20.000,00 € 22.000,00 € %4,76 25.000,00 € %6,38
Material tekniko eta makineria alokatzea 9.000,00 € 18.000,00 € %33,33 18.000,00 €
Lan eta zerbitzuetarako erregaia 23.000,00 € 20.000,00 € %6,98 18.000,00 € %5,26
Ur-sareak mantentzea 15.000,00 € 15.500,00 € %1,64 15.500,00 €
Ur sarea mantentzea 15.000,00 € 15.500,00 € %1,64 15.500,00 €
Aparkalekua mantentzea 10.000,00 € 11.000,00 € %4,76 15.000,00 € %15,38
Garbiketarako materiala 16.000,00 € 14.000,00 € %6,67 14.000,00 €
Lan eta zerbitzuetarako jantzi eta ekipoa 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 €
Publicaciones, publicidad y propaganda 10.000,00 € 9.000,00 € %5,26 12.000,00 € %14,29
Itzulpenak 10.000,00 € 12.000,00 € %9,09 12.000,00 €
Obra eta zerbitzuetarako ibilgailuak 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 €
Parke eta lorategietako makineria mantentzea 14.000,00 € 10.000,00 € %16,67 10.000,00 €
Udaltzaingoaren jantzi eta ekipoa 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
Administrazio digitala 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
Semaforoak mantentzea 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 €
Aparkalekuko argindarra 11.000,00 € 9.000,00 € %10,0 9.000,00 €
Udaltzaingoaren ibilgailuak mantentzea 12.000,00 € 8.000,00 € %20,0 8.000,00 €
Kale garbiketako hornidurak 4.500,00 € 6.000,00 € %14,29 8.000,00 € %14,29
Udal Txakurtokia 4.400,00 € 7.500,00 € %26,05 7.500,00 €
Arratoi-hiltzea 4.500,00 € 7.000,00 € %21,74 7.200,00 € %1,41
Baratzak alokatzea 6.300,00 € 6.300,00 € 6.500,00 € %1,56
Etxe-alaiko igogailua mantentzea 7.600,00 € 7.000,00 € %4,11 6.000,00 € %7,69
Parke eta lorategietako ibilgailuak mantentzea 7.000,00 € 6.000,00 € %7,69 6.000,00 €
Harpidetzak eta liburuak 6.000,00 € 6.500,00 € %4,0 6.000,00 € %4,0
Lan eta zerbitzuetarako makineria 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
Kaleko igogailuak mantentzea 7.600,00 € 7.000,00 € %4,11 6.000,00 € %7,69
Estolderia sareak mantentzea 8.000,00 € 5.000,00 € %23,08 5.000,00 €
Edukiontziak mantentzea 6.000,00 € 10.000,00 € %25,0 5.000,00 € %33,33
Udal hilerrirako argindarra 4.000,00 € 4.200,00 € %2,44 4.200,00 €
Udal hilerriak mantentzea 6.000,00 € 4.000,00 € %20,0 3.000,00 € %14,29
Zerbitzu orokorretako altzariak 3.000,00 € 4.000,00 € %14,29 3.000,00 € %14,29
Material inbentariaezina 3.500,00 € 3.000,00 € %7,69 3.000,00 €
Etxe-alaiko igogailuaren argindarra 3.400,00 € 3.200,00 € %3,03 3.000,00 € %3,23
Kaleko igogailuen argindarra 3.400,00 € 3.200,00 € %3,03 3.000,00 € %3,23
Parke eta lorategietarako erregaia 4.000,00 € 2.500,00 € %23,08 2.500,00 €
T.B. emisoreak 3.000,00 € 2.000,00 € %20,0 2.000,00 €
Hainbat garraio 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
Megafonia 3.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € %20,0
Megafonia eta zerbitzu teknikoak 3.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € %20,0
T.B. errepetidoreen argindarra 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €
Udaltzaingoaren ibilgailuen erregaia 7.000,00 € 2.000,00 € %55,56 1.200,00 € %25,0
Lan eta zerbitzuetako makineria mantentzea 1.500,00 € 1.000,00 € %20,0 1.000,00 €
Zabor bilketako ibilgailuak mantentzea 3.000,00 € -- --
Zabor-bilketarako erregaia 500,00 € -- --
Su-itzaltze zerbitzuak 12.000,00 € -- --
Zabor-bilketarako erregaia 500,00 € -- --
3.324.073,56 € 3.569.823,72 € 3.609.624,96 €