Azpeitiko udala

Zerbitzu orokorrak

2021 2022 2023
Urola Erdiko zerb.Mankom. Hiondakin bilketa 858.107,39 € 846.585,50 € %0,68 872.159,04 € %1,49
Urola Erdiko zerb.Mankom. hondakin tratamendua 424.808,65 € 459.574,54 € %3,93 427.343,02 € %3,63
Parke eta lorategiak mantentzea 220.000,00 € 320.000,00 € %18,52 320.000,00 €
Herriko argiteriaren argindarra 200.000,00 € 200.000,00 € 300.000,00 € %20,0
Eraikuntzen garbiketa 220.000,00 € 235.000,00 € %3,3 260.000,00 € %5,05
Udal eraikuntzak mantentzea 150.000,00 € 200.000,00 € %14,29 240.000,00 € %9,09
Informatika ekipamendua 170.000,00 € 210.000,00 € %10,53 220.000,00 € %2,33
Udal eraikuntzetako argindarra 125.000,00 € 125.000,00 € 200.000,00 € %23,08
Urola Erdiko zerb.Mankom.hondakin kudeaketa 169.724,80 € 180.199,75 € %2,99 189.829,68 € %2,6
Kale eta herri bideak mantentzea 170.000,00 € 170.000,00 € 170.000,00 €
Herriko argiteria 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €
Udal eraikuntzetako gasa 40.000,00 € 45.000,00 € %5,88 100.000,00 € %37,93
Informatika komunikazioak 90.000,00 € 90.000,00 € 100.000,00 € %5,26
Kaleak garbitzeko makineria mantentzea 80.000,00 € 90.000,00 € %5,88 90.000,00 €
Beste komunikazio batzuk 65.000,00 € 70.000,00 € %3,7 85.000,00 € %9,68
Aseguru primak 53.000,00 € 65.000,00 € %10,17 75.000,00 € %7,14
Hilerriko zerbitzua 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 €
Informatika ekipo eta programak 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 €
Telefonoa 50.000,00 € 50.000,00 € 55.000,00 € %4,76
Kale-garbiketarako erregaia 32.000,00 € 35.000,00 € %4,48 45.000,00 € %12,5
Aparkalekua mantentzea 15.000,00 € 30.000,00 € %33,33 40.000,00 € %14,29
Lan eta zerbitzuetako ibilgailuak mantentzea 40.000,00 € 50.000,00 € %11,11 40.000,00 € %11,11
Menajea,tresneria eta zerbitzu erraminta 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 €
Uraren Agentzia, kanona 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 €
Ur hornidura 28.000,00 € 30.000,00 € %3,45 32.000,00 € %3,23
Ibai garbiketa 30.000,00 € 30.000,00 € 32.000,00 € %3,23
Garbiketarako materiala 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €
Lan eta zerbitzuetarako jantzi eta ekipoa 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €
Bulego materiala 28.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00 €
Udaltzaingoaren jantzi eta ekipoa 10.000,00 € 25.000,00 € %42,86 25.000,00 €
Udal Txakurtokia 8.000,00 € 8.000,00 € 25.000,00 € %51,52
Material tekniko eta makineria alokatzea 20.000,00 € 20.000,00 € 22.000,00 € %4,76
Lan eta zerbitzuetarako erregaia 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 €
Ur-sareak mantentzea 20.000,00 € 20.000,00 € 21.500,00 € %3,61
Ur sarea mantentzea 20.000,00 € 20.000,00 € 21.500,00 € %3,61
UEZM-inbertsioak -- 23.035,34 € 20.267,19 € %6,39
Obra eta zerbitzuetarako ibilgailuak 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €
Aparkalekuko argindarra -- 16.000,00 € 16.000,00 €
Publicaciones, publicidad y propaganda 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
Estolderia sareak mantentzea 5.000,00 € 5.000,00 € 12.000,00 € %41,18
Itzulpenak 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 €
Material inbentariaezina 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
Arratoi-hiltzea 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
Kale garbiketako hornidurak 20.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € %33,33
Semaforoak mantentzea 9.000,00 € 10.000,00 € %5,26 10.000,00 €
Ibilgailu elektrikoen birkarga 6.500,00 € 6.500,00 € 10.000,00 € %21,21
Etxe-alaiko igogailua mantentzea 6.000,00 € 9.000,00 € %20,0 9.000,00 €
Kaleko igogailuak mantentzea 6.000,00 € 9.000,00 € %20,0 9.000,00 €
Parke eta lorategietako makineria mantentzea 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 €
Parke eta lorategietako ibilgailuak mantentzea 6.000,00 € 6.000,00 € 8.000,00 € %14,29
Baratzak alokatzea 6.500,00 € 6.700,00 € %1,52 7.266,34 € %4,06
Udaltzaingoaren ibilgailuak mantentzea 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 €
Zabor-bilketa -- -- 7.000,00 €
Udal hilerriak mantentzea 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
T.B. emisoreak 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
Zerbitzu orokorretako altzariak 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
Harpidetzak eta liburuak 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
Lan eta zerbitzuetarako makineria 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
Edukiontziak mantentzea 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Udaltzaingoaren ibilgailuen erregaia 1.200,00 € 1.200,00 € 5.000,00 € %61,29
Etxe-alaiko igogailuaren argindarra 3.000,00 € 5.000,00 € %25,0 5.000,00 €
Kaleko igogailuen argindarra 3.000,00 € 5.000,00 € %25,0 5.000,00 €
Udal hilerrirako argindarra 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 €
Parke eta lorategietarako erregaia 2.500,00 € 2.500,00 € 4.000,00 € %23,08
Lan eta zerbitzuetako makineria mantentzea 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
T.B. errepetidoreen argindarra 2.500,00 € 2.500,00 € 3.000,00 € %9,09
Hainbat garraio 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
Megafonia 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
Megafonia eta zerbitzu teknikoak 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
Zabor-bilketa 5.000,00 € 7.000,00 € %16,67 --
Aparkalekuko argindarra 8.000,00 € -- --
Kale-garbigailua 120.000,00 € -- --
Udaltzainen ibilgailuen errenta -- 25.000,00 € --
4.028.340,84 € 4.288.295,13 € 4.651.865,27 €