Azpeitiko udala

Ogasuna eta kontuak

2019 2020 2021
Maileguak amortizatzea 338.721,80 € 338.722,04 € 231.578,96 € %18,79
Dirubilketa zerbitzua 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 €
Beste finantza gastu batzuk 300,00 € 500,00 € %25,0 30.000,00 € %96,72
Maileguen interesak 14.938,63 € 12.334,81 € %9,55 10.316,88 € %8,91
478.960,43 € 476.556,85 € 396.895,84 €