Azpeitiko udala

Ogasuna eta kontuak

2020 2021 2022
Maileguak amortizatzea 338.722,04 € 231.578,96 € %18,79 231.578,96 €
Dirubilketa zerbitzua 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 €
Beste finantza gastu batzuk 500,00 € 30.000,00 € %96,72 70.000,00 € %40,0
Maileguen interesak 12.334,81 € 10.316,88 € %8,91 8.777,63 € %8,06
476.556,85 € 396.895,84 € 435.356,59 €