Azpeitiko udala

Ogasuna eta kontuak

2021 2022 2023
Maileguak amortizatzea 231.578,96 € 231.578,96 € 231.578,96 €
Dirubilketa zerbitzua 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 €
Maileguen interesak 10.316,88 € 8.777,63 € %8,06 34.519,52 € %59,45
Beste finantza gastu batzuk 30.000,00 € 70.000,00 € %40,0 1.000,00 € %97,18
396.895,84 € 435.356,59 € 392.098,48 €