Azpeitiko udala

Langileria eta antolakuntza

2016 2017 2018
Udaltzainen ordainsari osagarriak 511.780,54 € 516.890,64 € %0,5 523.356,15 € %0,62
Lan eta zerbitzuetako lang.ordainsari osagarriak 294.391,02 € 307.514,06 € %2,18 361.205,62 € %8,03
Adm.orokorreko aldi-bateko langileen soldatak 289.127,11 € 293.814,78 € %0,8 317.192,12 € %3,83
Adm.orokorreko langileen ordainsari osagarriak 260.030,74 € 230.157,62 € %6,09 255.848,98 € %5,29
Adm.orokorreko langileen gizarte segurantza 219.978,00 € 205.252,20 € %3,46 235.987,20 € %6,97
Hirigintzako langileen ordainsari osagarriak 220.533,70 € 224.743,34 € %0,95 230.743,80 € %1,32
Udaltzainen oinarrizko ordainsariak 226.288,98 € 228.690,90 € %0,53 228.604,66 € %0,02
Ekonomi zerbitzuetako lang.ordainsari osagarriak 192.515,82 € 196.885,88 € %1,12 222.307,54 € %6,06
Udaltzaingoaren gizarte segurantza 228.643,80 € 212.403,00 € %3,68 216.794,88 € %1,02
Lan eta zerbitzuetako langileen gizarte segurantza 171.619,20 € 180.345,60 € %2,48 195.840,00 € %4,12
Gizartekintzako langileen ordainsari osagarriak 158.480,39 € 161.889,82 € %1,06 166.263,58 € %1,33
Lan eta zerbitzuetako lang.oinarrizko ordainsariak 131.421,70 € 135.149,06 € %1,4 159.663,90 € %8,32
Goi-karguen ordainsariak 165.919,34 € 167.578,56 € %0,5 153.076,73 € %4,52
Adm.orokorreko langileen oinarrizko ordainsariak 137.419,28 € 122.681,54 € %5,67 138.600,06 € %6,09
Ekonomi zerbitzuetako lang.oinarrizko ord. 110.321,02 € 111.475,62 € %0,52 124.732,20 € %5,61
Kale-garbiketako langileen gizarte segurantza 145.197,60 € 143.258,40 € %0,67 123.195,60 € %7,53
Kale-garbiketako langileen ordainsari osagarriak 185.919,88 € 181.260,44 € %1,27 120.526,54 € %20,12
Hirigintzako langileen oinarrizko ordainsariak 108.811,35 € 110.770,02 € %0,89 112.730,36 € %0,88
Gizartekintzako langileen oinarrizko ordainsariak 96.777,73 € 98.337,78 € %0,8 99.803,06 € %0,74
Kale-garbiketako langile laboralen soldatak 90.217,08 € 91.115,46 € %0,5 93.823,62 € %1,46
Ekonomia zerbitzuetako langileen gizarte segur. 92.172,60 € 80.719,20 € %6,62 92.228,40 € %6,65
Kale-garbiketako aldi-bateko langileen soldatak 80.934,58 € 82.648,94 € %1,05 84.732,98 € %1,25
Hirigintzako langileen gizarte segurantza 86.415,60 € 76.962,00 € %5,79 79.682,40 € %1,74
Gizartekintzako langikeen gizarte segurantza 76.174,20 € 73.386,60 € %1,86 75.337,20 € %1,31
Udal talde politikoei ekarpenak 72.000,00 € 60.000,00 € %9,09 60.000,00 €
Ingurumen museoko lang.ordainsari osagarriak 55.892,82 € 57.053,50 € %1,03 58.705,78 € %1,43
Kale-garbiketako langileen oinarrizko ordainsariak 80.276,75 € 78.492,84 € %1,12 56.756,00 € %16,07
Ingurumen museoko lang.oinarrizko ordainsariak 51.255,48 € 51.395,96 € %0,14 52.868,06 € %1,41
Kalteordainak -- 120.000,00 € 50.000,00 € %41,18
Kirol jardueratako langileen ordainsari osagarriak 47.077,02 € 48.027,97 € %1,0 49.355,75 € %1,36
Batzorde informatzaileen lang.ordainsari osag. 46.627,28 € 47.563,74 € %0,99 48.984,20 € %1,47
Goi-karguen gizarte segurantza 49.752,60 € 50.843,40 € %1,08 46.328,40 € %4,65
Parke eta lorategiko lang.ordainsari osagarriak 105.238,30 € 96.007,98 € %4,59 45.314,60 € %35,87
Udalbatzarkideen kalte-ordainak 30.000,00 € 30.000,00 € 33.500,00 € %5,51
Lan eta zerbitzuetako aldi bateko lang.soldatak 62.768,06 € 61.970,32 € %0,64 31.830,22 € %32,13
Kulturako langileen ordainsari osagarriak 29.660,26 € 30.340,52 € %1,13 31.083,50 € %1,21
Liburutegiko langileen ordainsari osagarriak 29.660,26 € 30.340,52 € %1,13 31.083,50 € %1,21
Bizitza eta ezintasun aseguroen primak 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €
Ingurumen museoko langileen gizarte segurantza 28.845,60 € 29.330,40 € %0,83 29.620,80 € %0,49
Zarautzko udala, ordezkari sindikala 28.500,00 € 27.500,00 € %1,79 28.000,00 € %0,9
Parke eta lorategietako langileen gizarte segurantza 56.842,80 € 49.449,60 € %6,96 23.500,80 € %35,57
Batzorde informatzaileen lang.oinarrizko ord. 22.629,22 € 22.994,10 € %0,8 23.480,68 € %1,05
Kirol jardueratako langileen oinarrizko ord. 22.539,44 € 22.792,22 € %0,56 23.380,07 € %1,27
Udaltzaingoaren elkarkidetza 21.870,52 € 21.870,52 € 22.168,44 € %0,68
Parekidetasuneko langileen ordainsari osagarriak 20.721,62 € 21.213,64 € %1,17 21.774,90 € %1,31
Kirol jardueratako langileen gizarte segurantza 20.482,80 € 20.664,60 € %0,44 21.114,00 € %1,08
Batzorde Informatzaileen lang.gizarte segurantza 19.634,40 € 20.240,40 € %1,52 20.624,40 € %0,94
Antolakuntza -- -- 20.000,00 €
Udal artxibategia eta prozedurak 17.700,00 € 17.500,00 € %0,57 18.000,00 € %1,41
Langileei egindako aurrerakinak 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 €
Udal artxibategia 17.700,00 € 17.500,00 € %0,57 18.000,00 € %1,41
Parke eta lorategiko lang.oinarrizko ordainsariak 43.829,95 € 40.655,38 € %3,76 17.563,50 € %39,66
Hezkuntzako langileen ordainsari osagarriak 15.711,48 € 15.958,86 € %0,78 16.619,54 € %2,03
Lan arriskuen prebentzioa 16.000,00 € 16.000,00 € 16.200,00 € %0,62
Parekidetasuneko langileen oinarrizko ordainsariak 14.111,89 € 14.453,58 € %1,2 14.598,52 € %0,5
Adm.orokorreko langileen elkarkidetza 18.989,32 € 15.153,32 € %11,24 14.399,14 € %2,55
Kulturako langileen oinarrizko ordainsariak 13.632,62 € 13.997,50 € %1,32 14.138,14 € %0,5
Liburutegiko langileen oinarrizko ordainsariak 13.632,62 € 13.997,50 € %1,32 14.138,14 € %0,5
Parekidetasuneko langileen gizarte segurantza 11.029,20 € 11.271,60 € %1,09 11.689,20 € %1,82
Ekonomia zerbitzuetako langileen elkarkidetza 10.017,84 € 10.017,84 € 11.331,60 € %6,15
Kulturako langileen gizarte segurantza 13.938,00 € 10.665,60 € %13,3 11.016,00 € %1,62
Liburutegiko langileen gizarte segurantza 13.938,00 € 10.665,60 € %13,3 11.016,00 € %1,62
Langileen dietak eta joan-etorriak 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
Udalbatzarkideen dietak eta joan-etorriak 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
Kale-garbiketako langileen elkarkidetza 14.270,48 € 12.882,10 € %5,11 9.753,80 € %13,82
Hirigintzako langileen elkarkidetza 9.443,70 € 9.443,70 € 9.588,32 € %0,76
Gizartekintzako langikeen elkarkidetza 9.319,38 € 9.319,38 € 9.463,02 € %0,76
Hezkuntzako langileen oinarrizko ordainsariak 8.968,02 € 8.968,02 € 9.313,44 € %1,89
Hezkuntzako langileen gizarte segurantza 7.635,60 € 7.878,00 € %1,56 8.078,40 € %1,26
Lan eta zerbitzuetako langileen elkarkidetza 10.888,50 € 10.142,72 € %3,55 7.365,12 € %15,86
Langileen trebakuntza 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
Ingurumen museoko langileen elkarkidetza 4.195,38 € 4.195,38 € 4.267,20 € %0,85
Kirol jardueratako langileen elkarkidetza 2.806,86 € 2.806,86 € 2.840,74 € %0,6
Goi-karguen aseguroen primak 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
Batzorde Informatzaileen lang.elkarkidetza 2.253,72 € 2.253,72 € 2.279,34 € %0,57
Parke eta lorategietako langileen elkarkidetza 2.843,68 € 1.898,96 € %19,92 1.912,40 € %0,35
Parekidetasuneko langileen elkarkidetza 1.398,46 € 1.398,46 € 1.422,40 € %0,85
Kulturako langileen elkarkidetza 1.151,08 € 1.151,08 € 1.166,76 € %0,68
Liburutegiko langileen elkarkidetza 1.151,08 € 1.151,08 € 1.166,76 € %0,68
Hezkuntzako langileen elkarkidetza 959,00 € 959,00 € 975,38 € %0,85
5.481.300,39 € 5.517.154,23 € 5.501.150,14 €