Azpeitiko udala

Kirolak

2019 2020 2021
Transf.arruntak, Kirol Patronatua 506.923,93 € 512.973,39 € %0,59 776.654,02 € %20,45
Transf. arruntak, Kirol Batzordea 200.000,00 € 180.000,00 € %5,26 180.000,00 €
Kirol eraikuntzak mantentzea 55.000,00 € 70.000,00 € %12,0 70.000,00 €
Kiroletako beste gastu batzuk 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
Kirol eraikuntzetako argindarra 45.000,00 € 43.000,00 € %2,27 43.000,00 €
Lagun Onak M.B., 75. urteurrena -- -- 30.000,00 €
Transf.arruntak, eskola kirola 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €
Kirol eraikuntzetako gasa 20.000,00 € 22.000,00 € %4,76 22.000,00 €
Kirol plan orokorra -- 20.000,00 € --
901.923,93 € 922.973,39 € 1.196.654,02 €