Azpeitiko udala

Kirolak

2016 2017 2018
Transf.arruntak, Kirol Patronatua 510.226,94 € 510.007,89 € %0,02 516.474,56 € %0,63
Transf. arruntak, Kirol Batzordea 130.000,00 € 150.000,00 € %7,14 170.000,00 € %6,25
Kirol eraikuntzak mantentzea 50.000,00 € 50.000,00 € 80.000,00 € %23,08
Kirol eraikuntzetako argindarra 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 €
Kiroletako beste gastu batzuk 37.000,00 € 44.000,00 € %8,64 44.000,00 €
Transf.arruntak, eskola kirola 28.000,00 € 28.000,00 € 25.000,00 € %5,66
Kirol eraikuntzetako gasa 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €
Garaikurrak 7.000,00 € -- --
827.226,94 € 847.007,89 € 900.474,56 €