Azpeitiko udala

Gizartekintza

2020 2021 2022
Etxez etxeko laguntza 566.000,00 € 560.000,00 € %0,53 668.000,00 € %8,79
Eguneko Zentroa 630.000,00 € 625.000,00 € %0,4 625.000,00 €
Gizarte larrialdietarako banakako laguntzak 107.976,00 € 337.976,00 € %51,58 337.976,00 €
Beste laguntzak 362.000,00 € 152.000,00 € %40,86 152.000,00 €
Esku-hartze psikosoziala 105.000,00 € 118.000,00 € %5,83 118.000,00 €
Eguneko zentroko lokalen alokairua 78.500,00 € 78.500,00 € 94.500,00 € %9,25
Lokal eta etxebizitza alokatzea 78.500,00 € 78.500,00 € 94.500,00 € %9,25
Hirugarren munduari laguntza 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 €
Kooperazio internazionala 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 €
Drogamenpekotasunaren aurkako lan-materiala 55.000,00 € 48.000,00 € %6,8 45.000,00 € %3,23
Hainbat gastu, gizartekintza 25.000,00 € 55.000,00 € %37,5 45.000,00 € %10,0
Gizartekintzako dirulaguntzak 60.000,00 € 45.000,00 € %14,29 45.000,00 €
Eguneko unitatea 15.000,00 € 14.000,00 € %3,45 18.000,00 € %12,5
Etxebizitza babestuen hornidura 6.500,00 € 5.500,00 € %8,33 9.000,00 € %24,14
Etxebizitza babestuak mantentzea 1.000,00 € 1.000,00 € 4.000,00 € %60,0
2.101.976,0 € 2.129.976,0 € 2.251.476,0 €