Azpeitiko udala

Gizartekintza

2016 2017 2018
Eguneko Zentroa -- -- 585.000,00 €
Etxez etxeko laguntza 415.000,00 € 445.000,00 € %3,49 473.000,00 € %3,05
Gizarte larrialdietarako banakako laguntzak 225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 €
Beste laguntzak -- -- 130.000,00 €
Hirugarren munduari laguntza 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 €
Kooperazio internazionala 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 €
Esku-hartze psikosoziala 64.000,00 € 72.000,00 € %5,88 76.500,00 € %3,03
Eguneko zentroko lokalen alokairua 55.200,00 € 55.200,00 € 76.000,00 € %15,85
Lokal eta etxebizitza alokatzea 55.200,00 € 55.200,00 € 76.000,00 € %15,85
Gizartekintzako dirulaguntzak 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 €
Drogamenpekotasunaren aurkako lan-materiala 30.000,00 € 35.000,00 € %7,69 35.000,00 €
Hainbat gastu, gizartekintza 7.200,00 € 7.200,00 € 7.200,00 €
Etxebizitza babestuak mantentzea 15.500,00 € 10.000,00 € %21,57 7.000,00 € %17,65
OHZ dirulaguntza -- 30.000,00 € --
976.900,0 € 1.044.400,0 € 1.779.700,0 €